WAKACJE 2023

Za zgodą Organu Prowadzącego i w porozumieniu z Radą Rodziców, przerwa w funkcjonowaniu Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie została wyznaczona na okres od 1 do 31 sierpnia 2023r.

Zobacz więcej

Zabawy twórcze rozwijające słownictwo dziecka

Zbyt ubogi zasób słownika ogranicza rozumienie tego, co mówimy do dziecka, jak również formułowanie przez dziecko pełnej wypowiedzi. Zachęcanie dziecka do wypowiadania się o tym, co widzi, co przeżyło, kształtuje ekspresję słowną.

Dziecko w okresie przedszkolnym doskonali zdolność komunikowania się z innymi. Specjalnie zorganizowane ćwiczenia przyczyniają się do rozwijania poprawności

Zobacz więcej

Zabawy paluszkowe

Zabawy paluszkowe posiadają bardzo dużą wartość dla rozwoju każdego dziecka. Dostarczają doznań dotykowych wpływających na poznanie własnego ciała, stymulują rozwój mowy poprzez proste rymowanki, które łatwo są przyswajane przez dziecko.

Naturalność i prostota to podstawa działania – zabawy te nie wymagają posiadania pomocy, zabawek, specjalnych pomieszczeń. Wystarczy wyobraźnia oraz znajomość prostych wierszyków, wyliczanek. Prawie każdy z nas pamięta wiele zabaw często jeszcze z własnego dzieciństwa. Przekazywane były one z ust do ust i przetrwały wiele pokoleń aż do obecnych czasów np.: „Sroczka”, „Idzie rak nieborak”, „Rodzinka”, itp.

Zobacz więcej