Personel

mgr Wioletta Jabłecka-Lelko

Dyrektor

mgr Wioletta Jabłecka-Lelko

 • Nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
 • Logopeda
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

Wicedyrektor

mgr Mariola Bogacka-Brodzińska

 • Fizjoterapeuta
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Oligofrenopedagog
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Terapeuta integracji sensorycznej IIIo
 • Terapeuta neurotaktylny i neurostrukuralny MNRI
 • Terapeuta Integracji Bilateralnej
 • Terapeuta ręki
chmura

Nauczyciele

mgr Dorota Banach
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną i logopedyczną
 • Oligofrenopedagog
Fizjoterpeutka Anna Bardel w gabinecie z dzieckiem.
 • Fizjoterapeuta
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia
 • Terapeuta neurorozwojowy NDT Bobath, NDT Bobath Baby
 • Specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka
 • Terapeuta ręki
 • Terapeuta trójpłaszczyznowej manualnej terapii wad stóp
 • Nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Trener umiejętności społecznych
Pedagog Magdalena Cisoń w gabinecie z dzieckiem.
 • Pedagog specjalny
 • Logopeda
 • Terapeuta ręki
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Terapeuta wybiórczości pokarmowej
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
Pedagog Elżbieta Garbowska Kuboń w gabinecie z dzieckiem.
 • Pedagog rewalidacyjny
 • Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
 • Nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Terapeuta integracji sensorycznej
 • Terapeuta ręki
 • Terapeuta AAC
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z językiem angielskim
Logopeda Agnieszka Gryksa Lewandowska w gabinecie.
 • Oligofrenopedagog
 • Surdopedagog
 • Logopeda
 • Neurologopeda
mgr Ewelina Kalita
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta integracji sensorycznej PSTIS
mgr Beata Kapusta
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta ręki
mgr Kinga Klimowska
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem początkowym języka angielskiego
 • Edukacja zintegrowana z terapią pedagogiczną
Pedagog Małgorzata Kostecka w gabinecie z dzieckiem.
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Terapeuta pedagogiczny
 • Oligofrenopedagog
 • Specjalista Kinezjologii Edukacyjnej
 • Terapeuta integracji sensorycznej PSTIS
 • Terapeuta Behawioralny
Psycholog Anna Koś w gabinecie.
 • Psycholog
 • Arteterapeuta
 • Socjoterapeuta
mgr-Ewa-Łos
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Oligofrenopedagog
 • Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Specjalista edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu
 • Terapeuta ręki
 • Trener sensoplastyki
Fizjoterapeutka Barbara Michałowska w gabinecie z dzieckiem.
 • Fizjoterapeuta
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta integracji sensorycznej Ayres SIAT®
 • Terapeuta PNF
 • Terapeuta Kinezytaping
 • Terapeuta Anatomy Trains -struktura i funkcja
karolina Moskal
 • Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta ręki
podosek
 • Pedagog społeczno-opiekuńczy
 • Logopeda
 • Neurologopeda
 • Terapeuta ręki
Pedagog Katarzyna Pytel w gabinecie z dzieckiem.
 • Nauczyciel edukacji przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej
 • Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Oligofrenopedagog
 • Tyflopedagog
 • Terapeuta ręki
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych
 • Trener Sensoplastyki®
mgr Anna Romanowicz
 • Psycholog
 • Surdopedagog
 • Terapeuta EEG Biofeedback
 • Specjalista edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu
 • Terapeuta integracji sensorycznej
Logopeda Dorota Ryba w gabinecie z dzieckiem.
 • Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Pedagog
 • Oligofrenopedagog
 • Logopeda
 • Neurologopeda
Fizjoterapeuta Grzegorz Sobczak w gabinecie z dzieckiem.
 • Fizjoterapeuta
 • Terapeuta neurorozwojowy NDT-BOBATH BASIC
 • Nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Pedagog specjalny
 • Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
 • Terapeuta ręki
 • Trener treningu umiejętności społecznych
 • Terapeuta behawioralny
natalia woda
 • Pedagog resocjalizacyjny
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta ręki
 • Edukator Ciastoterapii
Pedagog Edyta Zaręba w gabinecie z dzieckiem.
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta ręki
 • Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Terapeuta behawioralny
 • Trener treningu umiejętności społecznych (TUS)
 • Trener sensoplastyki
chmura

Administracja i obsługa

Główna księgowa

mgr Ewa Lisowska

Starszy intendent

Marta Mazur

Pomoc administracyjna

Marta Podsiadło

Kucharz

Wojciech Szymczyk

Pomoc kucharza

Jadwiga Stec
Natalia Mrowińska

Konserwator

Marek Wróblewski

Pomoc nauczyciela

Dorota Kmiecik
Mariola Kulesa
Marta Mazur
Marta Podsiadło
Joanna Salawa
Patrycja Smoroń

Woźna oddziałowa

Edyta Jaworska
Aneta Jop
Jagoda Natońska
Halina Surman
Dorota Tokarz Pieprzycka