Dokumenty

Statut Przedszkola

Klauzula RODO

Deklaracja dostępności cyfrowej

Podsumowanie prac nad dostępnością cyfrową

Procedura postępowania - podejrzenie COVID-19

Procedura bezpieczeństwa - zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19

Upoważnienie
do odbioru dziecka

Wniosek
o wydanie opinii

Wniosek o zorganizowanie indywidualnego nauczania dziecka

Wniosek o zorganizowanie rocznego przygotowania przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego