Historia przedszkola

przedszkole nr 18 w Tarnowie
chmura

Przedszkole Publiczne Nr 18
z Oddziałami Integracyjnymi
w Tarnowie

Przedszkole Publiczne Nr 18 funkcjonuje od 1994r. Na początku do 4 oddziałów uczęszczały dzieci w normie rozwojowej, z czasem zaczęły się zgłaszać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W związku z tym pani Dyrektor Ewa Olczykowska rozpoczęła starania o przekształcenie placówki w przedszkole integracyjne. W 1999r. Przedszkole Nr 18 przyjęło nazwę Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi. Ze względu na rosnącą liczbę dzieci zgłaszających się do placówki utworzony został 5 oddział, a budynek zmodernizowano i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przedszkolu duży nacisk kładziono na integrację, w związku z tym sukcesywnie zatrudniano specjalistów, prowadzących zajęcia terapeutyczne z dziećmi. W kolejnych latach przy przedszkolu utworzony został Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, który poprzez kompleksowe działania terapeutyczne do dnia dzisiejszego wspiera dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami. Od początku integracji do przedszkola uczęszczają dzieci w normie rozwojowej i dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzięki temu każde z nich ma szansę zyskać coś dla siebie. Dzieci wspólnie uczą się samodzielności, komunikacji oraz pokonywania trudności, podchodzą do siebie bez dystansu i uprzedzeń. Uczą się akceptacji i szacunku dla odmienności.