Integracja w naszym przedszkolu

Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci w normie rozwojowej w środowisku rówieśniczym stwarza każdemu dziecku optymalne warunki rozwoju. W naszej placówce funkcjonuje pięć grup z oddziałami integracyjnymi.

Zobacz więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w przedszkolu, aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka, a także stworzyć warunki do jego aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku społecznym.

Zobacz więcej

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

W pracy z dziećmi wykorzystujemy Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Opiera się ona na ćwiczeniach – zabawie – relacjach z drugą osobą. Jej celem jest m.in. doświadczanie ruchu, kontaktu emocjonalnego, fizycznego i społecznego.

Zobacz więcej

Dlaczego warto wybrać Przedszkole Nr 18
z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie?

bogata oferta
edukacyjna

indywidualne
podejście do dziecka

doświadczona kadra
pedagogiczna

miejsce rozwoju
empatii i akceptacji

Więcej o przedszkolu

Z życia naszego Przedszkola

Akcja „Góra grosza”

Akcja „Góra grosza”

28.02.2023 zakończyliśmy akcję „GÓRA GROSZA”.
Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom za zaangażowanie się w zbiórkę.
Zebraliśmy kwotę: 245,76 zł, która została przekazana „Towarzystwu Nasz Dom” – Organizatorowi akcji.
Dziękujemy!

Więcej
WAKACJE 2023

WAKACJE 2023

Za zgodą Organu Prowadzącego i w porozumieniu z Radą Rodziców, przerwa w funkcjonowaniu Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie została wyznaczona na okres od 1 do 31 sierpnia 2023r.

Więcej
Jasełka

Jasełka

Dnia 25.01.2023 roku w Domu Kultury przy ul. Westerplatte 8a odbyły się jasełka „On jest Królem – Powitajmy Go” w wykonaniu dzieci z grupy IV z gościnnym udziałem dzieci z grupy III i I. Występ mogli obejrzeć wszyscy chętni mieszkańcy Tarnowa.

Więcej