Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka

Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka niejednokrotnie jest niedoceniany przez rodziców i opiekunów. Większość z nas zabiega i skupia się na fizycznym rozwoju dziecka, jego możliwościach poznawczych, kształceniu kolejnych funkcji niezbędnych do podjęcia nauki w szkole jak również na nieprawidłowościach w sposobie komunikowania się i wypowiadania poszczególnych głosek. Tymczasem, człowiek w swej naturze jest

Zobacz więcej

Język migowy jako metoda komunikacji wspomagającej

Co to jest komunikacja alternatywna i wspomagająca?

Dzieci pozbawione mowy werbalnej często nie mogą w pełni uczestniczyć w procesie komunikacji. Powoduje to szereg negatywnych konsekwencji w zakresie ich funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Dlatego ogromnie ważne jest zastosowanie metod zastępczych, które pozwolą im komunikować się z innymi, pomimo braku mowy. Wszelkiego

Zobacz więcej