Zabawy paluszkowe

Zabawy paluszkowe posiadają bardzo dużą wartość dla rozwoju każdego dziecka. Dostarczają doznań dotykowych wpływających na poznanie własnego ciała, stymulują rozwój mowy poprzez proste rymowanki, które łatwo są przyswajane przez dziecko.

Naturalność i prostota to podstawa działania – zabawy te nie wymagają posiadania pomocy, zabawek, specjalnych pomieszczeń.

Zobacz więcej

Wygrać z nieśmiałością

Nieśmiałość to cecha osobowości. Dziecko nieśmiałe częściej przeżywa uczucia zakłopotania, wstydu, skrępowania i aby tych przykrych emocji uniknąć wycofuje się i nie podejmuje działań, które mogłyby podlegać ocenie ze strony otoczenia. Dziecko nieśmiałe przejawia pewien poziom lęku, który może zaburzać jego codzienne funkcjonowanie.

Nieśmiałość utrudnia

Zobacz więcej