Organizacja pracy w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor: mgr Wioletta Jabłecka-Lelko
Wicedyrektor: mgr Mariola Bogacka-Brodzińska

grupa I

Śpiochy

Wychowawcy:
mgr Natalia Gądek
mgr Kinga Klimowska
Nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne:
mgr Anna Bardel
Pomoc nauczyciela:
Dorota Kmiecik
Woźna:
Halina Surman

grupa II

Lalusie

Wychowawcy:
mgr Beata Kapusta
mgr Wioletta Jabłecka-Lelko
Nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne:
mgr Magdalena Cisoń
mgr Barbara Michałowska
Pomoc nauczyciela:
Mariola Kulesa
Woźna:
Dorota Tokarz-Pieprzycka

grupa III

Zgrywusy

Wychowawcy:
mgr Ewelina Kalita
mgr Małgorzata Kostecka
Nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne:
mgr Natalia Woda
Pomoc nauczyciela:
Patrycja Smoroń
Woźna:
Aneta Jop

 

grupa IV

Ważniaki

Wychowawcy:
mgr Ewa Łos
mgr Karolina Moskal
Nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne:
mgr Beata Ścieńska
Pomoc nauczyciela:
Joanna Salawa
Woźna:
Edyta Jaworska

grupa V

Pracusie

Wychowawcy:
mgr Dorota Banach
mgr Edyta Zaręba
Nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne:
mgr Katarzyna Pytel
Pomoc nauczyciela:
Marta Mazur/Marta Podsiadło
Woźna:
Jagoda Natońska

Język angielski

mgr Kinga Klimowska

Religia

mgr Małgorzata Michalik

Pedagog rewalidacyjny

mgr Elżbieta Garbowska Kuboń

Logopeda

mgr Agnieszka Gryksa Lewandowska

Fizjoterapeuci

mgr Mariola Bogacka Brodzińska

mgr Barbara Michałowska

Psycholog

mgr Dominika Wielgus

Pedagog specjalny

mgr Beata Ścieńska