WAKACJE 2023

WAKACJE 2023

Za zgodą Organu Prowadzącego i w porozumieniu z Radą Rodziców, przerwa w funkcjonowaniu Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie została wyznaczona na okres od 1 do 31 sierpnia 2023r.