O nas

Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w dwupiętrowym budynku przy ulicy Westerplatte 10 w Tarnowie. Usytuowane jest w centrum dużego osiedla mieszkaniowego, z dala od ruchu ulicznego i hałasu. Przy przedszkolu znajduje się  zielony ogród wyposażony w nowoczesne urządzenia ogrodowe z podziałem na strefę dzieci młodszych i starszych, gdzie przedszkolaki z radością spędzają czas na świeżym powietrzu. Placówka dostosowana jest do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Nasze przedszkole dysponuje pięcioma salami, przystosowanymi do dziennego pobytu dziecka w przedszkolu, które dostosowane są do potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym, uwzględniając jego potrzeby fizyczne i psychiczne. Każda z sal wyposażona jest w meble dostosowane do wieku dziecka oraz kąciki tematyczne, przyrodnicze i rozwijające zainteresowania dzieci.   Ponadto w placówce znajdują się gabinety terapeutyczne, sala doświadczania świata, sala do terapii integracji sensorycznej oraz sala do zajęć gimnastycznych, wszystkie bogato wyposażone w sprzęt i pomoc dydaktyczne. Warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola w pełni sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz umożliwiają im bezpieczną i radosną zabawę z rówieśnikami.

sala przedszkolna
chmura

sala
przedszkolna

sala integracji sensorycznej
chmura

sala integracji
sensorycznej

gabinet terapeutyczny
chmura

gabinet
terapeutyczny

Doświadczona kadra pedagogiczna oraz personel przedszkola stara się, aby każde dziecko czuło się tutaj akceptowane, bezpieczne i szczęśliwe. Aby wspierać rozwój dzieci nauczyciele wykorzystują w swojej pracy różnorodne formy pracy oraz innowacyjne metody edukacyjne.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz opracowane przez nauczycieli programy autorskie. Nauczyciele rozwijają ciekawość poznawczą dzieci, zainteresowania oraz wspierają spontaniczną i twórczą aktywność poprzez organizowanie zajęć przyrodniczych, plastycznych, muzycznych, ruchowych, rytmiczno – tanecznych, teatralnych, polisensorycznych. A przede wszystkim zajęć rozwijających mowę, umiejętności matematyczne oraz przygotowujących do nauki czytania i pisania. Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, religii oraz zajęciach ruchowych
z wykorzystaniem elementów  Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Przedszkolaki biorą udział w licznych konkursach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Wszyscy aktywnie angażują się w programy i projekty edukacyjne. W przedszkolu organizowane są atrakcyjne wycieczki autokarowe do ciekawych miejsc.


zajęcia Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
chmura

Ruch Rozwijający
W. Sherborne

sala przedszkolna
chmura

sala
przedszkolna

sala gimnastyczna
chmura

sala
gimnastyczna

Nasze przedszkole to miejsce spotkań nie tylko dzieci, ale i całej rodziny. Każdego roku organizujemy uroczystości wzmacniające więzi rodzinne, a także kultywujące tradycje związane ze świętami obchodzonymi w naszym kraju.

W placówce integracyjnej przedszkolaki uczą się tolerancji, rozwijają wrażliwość i umiejętność dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. Przedszkole integracyjne jest miejscem, w którym kształtuje się empatia, koleżeńskość  i akceptacja. Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci w normie rozwojowej jest formą pomocy i wsparcia, w której wszyscy odnoszą korzyści. Wspólna zabawa oraz poznawanie otaczającej rzeczywistości stanowi najlepszą i najefektywniejszą formę terapii W naszym przedszkolu jest dużo radości, ciepła i uśmiechu. Jesteśmy po to, by pomagać, prowadzić, wspierać, inspirować.