Ramowy rozkład dnia

Grupa dzieci starszych
Godzina Aktywność
6.00-8.00
 • Samorzutne zabawy dzieci indywidualne i grupowe, działania stymulujące rozwój dzieci oraz rozwijające ciekawość i zainteresowania
 • Ćwiczenia poranne w formie zabaw ruchowych
8.00-8.15
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych i czynności samoobsługowych związanych z przygotowaniem do śniadania
8.15-8.45
 • Śniadanie
8.45-9.00
 • Zajęcia niekierowane, zabawy dowolne, przygotowanie środków dydaktycznych do zajęć

9.00-10.00

 • Realizowanie zajęć edukacyjnych kierowanych z zakresu poszczególnych obszarów edukacyjnych: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego w oparciu o podstawę programową. Udział w zajęciach języka angielskiego i katechezy

10.00-11.15

 • Pobyt na świeżym powietrzu: wycieczki i spacery w najbliższe otoczenie, gry i zabawy terenowe swobodne i organizowane

11.15-11.30

 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

11.30-12.00

 • Obiad

12.00-13.30

 • Poobiedni relaks-wykorzystanie różnych technik: słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej, bajek z płyt CD, czytanych. Wspieranie rozwoju dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, dzieci zdolnych.

12.00-13.30

 • Poobiedni relaks-wykorzystanie różnych technik: słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej, bajek z płyt CD, czytanych. Wspieranie rozwoju dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, dzieci zdolnych.
 • Poobiedni relaks-wykorzystanie różnych technik: słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej, bajek z płyt CD, czytanych. Wspieranie rozwoju dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, dzieci zdolnych.

13.30-13.45

 • Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

13.45-14.00

 • Podwieczorek.

14.00-16.30

 • Zabawy rozwijające umiejętności dzieci, utrwalające wiadomości, zabawy swobodne, porządkowanie Sali. Zabawy w ogrodzie. Obserwacja pedagogiczna, kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym korzystają z różnorodnych form wspomagania rozwoju dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Grupa dzieci młodszych

Godzina Aktywność
6.00-8.00
 • Własna aktywność dzieci-zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym. Zabawy integracyjne, ćwiczenia i zabawy ruchowe. Czynności porządkowe.
8.00-8.15
 • Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne doskonalące nawyki związane z higieną osobistą i higieną żywienia.
8.15-8.45
 • Śniadanie
8.45-9.00
 • Zajęcia niekierowane, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

9.00-9.30

 • Realizowanie zajęć edukacyjnych kierowanych z zakresu poszczególnych obszarów edukacyjnych: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego w oparciu o podstawę programową. Udział w zajęciach języka angielskiego i katechezy.

9.30-10.00

 • Swobodne zabawy dzieci bez nadmiernej ingerencji nauczyciela.

10.00-11.00

 • Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym doskonalące nawyk bezpiecznej, zgodnej i dobrej zabawy między rówieśnikami. Wycieczki i spacery mające na celu poznanie najbliższego otoczenia społeczno-przyrodniczego, prowadzenie obserwacji.

11.00-11.30

 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30-12.00

 • Obiad

12.00-13.45

 • Poobiedni relaks-leżakowanie, wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki, bajek.

13.45-14.30

 • Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

14.00-14.15

 • Podwieczorek

14.15-16.30

 • Realizacja pomysłów dzieci w zabawach swobodnych – prowadzenie dyskretnej obserwacji przez nauczyciela i ewentualna pomoc w rozwiązywaniu problemów. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb. Rozchodzenie się dzieci.

Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym korzystają z różnorodnych form wspomagania rozwoju dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.