Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” grupa V zrealizowała zadania:

1. Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie Hymnu Polski.
2. „Żeby Polska była Polską” – zorganizowanie inscenizacji z okazji 11 Listopada.
3. Dzień Stroju Ludowego.
4. Szlakiem historii – zorganizowanie wycieczki, celem poznania zabytków kultury regionalnej. Wycieczka do kopalni soli w Bochni.
5. Mali Patrioci – zorganizowanie kącika o tematyce patriotycznej,
6. Herbatka dla Seniora. Zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka.