Integracja w naszym przedszkolu

Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci w normie rozwojowej w środowisku rówieśniczym stwarza każdemu dziecku optymalne warunki rozwoju. W naszej placówce funkcjonuje pięć grup z oddziałami integracyjnymi.

Zobacz więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w przedszkolu, aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka, a także stworzyć warunki do jego aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku społecznym.

Zobacz więcej

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

W pracy z dziećmi wykorzystujemy Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Opiera się ona na ćwiczeniach – zabawie – relacjach z drugą osobą. Jej celem jest m.in. doświadczanie ruchu, kontaktu emocjonalnego, fizycznego i społecznego.

Zobacz więcej

Dlaczego warto wybrać Przedszkole Nr 18
z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie?

bogata oferta
edukacyjna

indywidualne
podejście do dziecka

doświadczona kadra
pedagogiczna

miejsce rozwoju
empatii i akceptacji

Więcej o przedszkolu

Z życia naszego Przedszkola

Warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne

Dnia 7 września 2023r. w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty o charakterze ekologicznym „Razem stwórzmy lepszy klimat”. Prowadzącą była pani dr inż. Dorota Haliniak, która przybliżyła dzieciom znaczenie drzew dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Więcej
Spotkanie z policjantami

Spotkanie z policjantami

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych dzieci, w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z Policjantami Komisariatu Policji w Tarnowie. Wszyscy z dużym zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek naszych gości dotyczących zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

Więcej