Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

metoda ruchu rozwijającego

W naszym przedszkolu w pracy z dziećmi wykorzystujemy METODĘ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE.

Metoda ta opiera się na ćwiczeniach – zabawie – relacjach z drugą osobą. Cechą charakterystyczną metody jest rozwijanie przez ruch:

 •  świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego
 • świadomości przestrzeni i działania w niej
 • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania kontaktu z innymi

Udział w zajęciach wpływa korzystnie na rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy i ruchowy dziecka.

Głównym celem tej metody jest doświadczenie:

 • Ruchu
 • Kontaktu emocjonalnego
 • Kontaktu fizycznego
 • Kontaktu społecznego
 • Poznanie własnego ciała

Metoda realizowana jest poprzez cztery grupy ćwiczeń:

Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała

Ćwiczenia te są niezwykle ważne ponieważ poznanie własnego ciała oraz umiejętność kontrolowania jego ruchów jest podstawową potrzebą każdego człowieka i jest niezbędna do utrzymania pełnej równowagi.

Ćwiczenia mające na celu zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu

Są to ćwiczenia ściśle związane z poprzednią grupą, wykonywane wyłącznie na podłodze.

Ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu oraz współpracę z partnerem

Te ćwiczenia pozwalają na wzajemne poznanie się partnerów, a zwłaszcza swojej siły, daje możliwość wspólnego przeżycia wykonywanych zadań.

Ćwiczenia twórcze

Pozwalają nawiązywać i pogłębiać stosunki międzyludzkie, poznawać sytuacje, których ćwiczący mógłby nie doświadczyć w innych warunkach. W trakcie zajęć każde dziecko może być twórcą , autorem zabaw w stopniu, w jakim sobie życzy.

Celem tej metody jest doświadczenie:

 • Ruchu
 • Kontaktu emocjonalnego
 • Kontaktu fizycznego
 • Kontaktu społecznego
 • Poznanie własnego ciała

Zajęcia prowadzone są we wszystkich oddziałach(z wyłączeniem gr I) w formie grupowej raz w tygodniu przez terapeutów metody.

ruch rozwijający