Łamańce językowe

Wspólna zabawa dla małych i dorosłych. Drukujemy kartę, rozcinamy frazy i odwracamy je pismem do stołu. Następnie losujemy paski i odczytujemy tekst. Miłej zabawy.

Czy się Czesi cieszą, że się Czesio czesze?

Czy Tata czyta cytaty z Tacyta.

Człek człekokształtny i człek nieczłekokształtny.

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.

Jola lojalna, Jola

Zobacz więcej

Zabawy twórcze rozwijające słownictwo dziecka

Zbyt ubogi zasób słownika ogranicza rozumienie tego, co mówimy do dziecka, jak również formułowanie przez dziecko pełnej wypowiedzi. Zachęcanie dziecka do wypowiadania się o tym, co widzi, co przeżyło, kształtuje ekspresję słowną.

Dziecko w okresie przedszkolnym doskonali zdolność komunikowania się z innymi. Specjalnie zorganizowane ćwiczenia przyczyniają się do rozwijania poprawności

Zobacz więcej

Zabawy przeciwko agresji

  • Dziko wściekły – zabawa do wyrażania i jednocześnie przezwyciężania napiętej sytuacji w grupie.
    Dzieci przeobrażają się w dzikie zwierzęta. Naśladują ich ruchy i odgłosy. Prychają, szczerzą zęby i biegają wkoło pomieszczenia, np. jak tygrys uwięziony w klatce. Zagrażają sobie nawzajem. Nie wolno jednak rzeczywiście atakować innych zwierząt, pozostajemy jedynie
Zobacz więcej