Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na pierwsze zebranie dnia 19.09.2017 r.(wtorek)o godz.15.30

Zebranie odbędzie się w holu głównym przedszkola.

Bardzo prosimy wszystkich o obecność!!!

Przypominamy także o obowiązku podpisania przez rodziców umowy świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.

MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 18 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE

 fotorelacja: https://goo.gl/photos/m8kuvVnA8rL5MHqFA

            Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie wzięło udział w tegorocznych obchodach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. W przedszkolu na ulicy Westerplatte działa pięć oddziałów integracyjnych, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z rówieśnikami. Przy przedszkolu działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, który obejmuje swoją terapią 82 dzieci. W tym roku dzieci wraz z rodzicami i personelem placówki uczestniczyły 09.05 w Dniu Otwartym Przedszkola. Dzieci zaprezentowały barwne  i pełne humoru przedstawienia. Placówkę odwiedziła pani Katarzyna Chrobak, instruktorka dogoterapii z „Tarninowego Wzgórza” . Pani Kasia przybyła z Iskrą,  psem terapeutą, która podbiła serca dzieci. Przedszkolaki dowiedziały się na czym polega praca psa terapeuty i w jaki sposób psy pomagają ludziom. Zajęcia z udziałem Iskry pomogły utwierdzić dzieci w przekonaniu, że warto pomagać. W tym dniu również rodzice mieli możliwość  przeprowadzenia konsultacji ze specjalistami oraz zapoznania się z ofertą placówki. Dzieci zostały zaproszone przez przedszkolaków do wspólnej zabawy. W czwartek  11.05 odbyło się spotkanie z grupą dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie. W tym dniu przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach pt. „Świat widziany oczami dziecka niepełnosprawnego”. Dzieci poprzez zabawę mogły wczuć się w rolę osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub ruchowo, niewidomej czy niesłyszącej. W programie znalazła się również prezentacja na temat widzenia przestrzennego przygotowana dla starszych przedszkolaków przez panią Jolę Albin ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Tarnowie. Pani Jola pomaga niewidomym dzieciom nauczyć się samodzielnego poruszania w terenie. Nauczanie orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się jest niezbędne do pełnego rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku, do ich samodzielnego, świadomego i dającego satysfakcję życia. W piątek przedszkolaki spotkały się z grupą dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowie. Spotkanie uświetnił występ Zespołu Smyczkowego z Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie pod kierunkiem pani. Dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ćwiczenia pomagają dzieciom w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz wspomagają ich rozwój psychoruchowy. Na zaproszone dzieci czekały upominki i słodki poczęstunek.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz ich rodziców na Dzień Otwarty Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie 9 maja w godz. 9.00 – 11.00.

W programie znajdą się:

- występy dzieci z naszego przedszkola,

- zajęcia dogoterapii czyli spotkanie z psem,

- zapoznanie z ofertą placówki, konsultacje ze specjalistami,

- zabawy muzyczno – ruchowe w grupach przedszkolnych.

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem nadziei i niech przyniosą Państwu wiele szczęścia i radości, tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.

życzą Dyrekcja i Personel Przedszkola nr 18.

Do życzeń dołączamy serdeczne podziękowania dla wszystkich dzieci i Rodziców za pomoc w przygotowaniu "Pasji".
Dziękujemy szczególnie Pani Ninie Zdeb za uszycie strojów, Panu Kazimierzowi Balasa za pomoc w przygotowaniu dekoracji, Pani Ewie Nowak - Ryszkiewicz za wykonanie wizerunku Pana Jezusa oraz Paniom Ewie Kozik, Małgorzacie Bulanda, Beacie Kapusta i Stanisławie Bojdo za bezinteresowną pomoc i ogromne zaangażowanie w przygotowanie występu.Z wyrazami szacunku Edyta Zaręba, Beata Błyskal, Magdalena Drozdowska.

 

Szanowni Rodzice,

poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat naboru do tarnowskich przedszkoli:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH 2017/2018

Żeby zdrowe kości mieć

trzeba tylko chcieć.

jak się odżywiać?

Jak odpoczywać?

Jak żyć zdrowo na sportowo?

Trzeba ruszyć głową...

Poznanie siebie samego wiele Cię nauczy Koleżanko, Kolego!

G. Klimowska

Integracja sensoryczna. Żeby wszystko poukładać. Żeby trudne stało się łatwym. Żeby pokonać swoje słabości. Dla naszych akrobatów nie ma niemożliwego.