Umiejętność naśladowania jest jedną z podstawowych, na bazie której dziecko uczy się kolejnych. To bardzo ważny etap w rozwoju dziecka. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają  duże trudności w uczeniu się poprzez naśladownictwo, co stwarza problemy w uczeniu się innych umiejętności m.in. mowy, zabawy, rozumienia sytuacji społecznych.

         Bardzo ważne jest, aby nauka naśladowania opierała się na pokazie. Nie mniej istotne, szczególnie w przypadku dzieci autystycznych jest to, aby uczyć dzieci gestów i ruchów w odpowiednim kontekście. Nie uczymy wyizolowanych ruchów, które nie mają znaczenia. Utrudni to dziecku przyporządkowanie gestu  do kontekstu. Jeśli uczymy przybijać piątkę, bić brawo, robić „pa pa”, róbmy to w sytuacjach, kiedy rzeczywiście tych gestów się używa.

Istotne jest także, aby uczyć sekwencji czynności np. uderzamy drewnianym młotkiem najpierw w zielony klocek, potem w czerwony. Mówimy: „Zrób tak samo”. Ułatwia to zapamiętywanie kolejności, co jest konieczne do rozwoju systemu językowego.

         Nie możemy zapomnieć także o generalizacji; jest to jedna z podstawowych zasad skutecznej terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Co to oznacza? Jeśli dziecko uczy się z terapeutą np. zabawy w karmienie misia, to ważne jest, aby w domu również przećwiczyć tą umiejętność; w innym miejscu (dom), z inną osobą (rodzic), używając innego misia  (a także lali, pajacyka itp). Im większa będzie różnorodność w ćwiczeniu danej umiejętności, tym większa szansa, że dziecko będzie wiedziało, w jakiej sytuacji można jej użyć.

 

Przykładowe ćwiczenia rozwijające umiejętność naśladowania:

- naśladowanie czynności samoobsługowych (mycie, ubieranie się),

- naśladowanie czynności z użyciem przedmiotów (przybijanie gwoździ, czesanie włosów, mycie zębów, smarowanie chleba),

- naśladowanie ruchów ciała, gestów (ćwiczenia gimnastyczne, zabawy paluszkowe),

- naśladowanie mimiki, układu ust, powtarzanie dźwięków (sylaby, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wyrazy),

- naśladowanie rysowania  (kreski pionowej, poziomej, krzyżyka, schematycznych rysunków;w zależności od umiejętności dziecka),

- naśladowanie układania sekwencji (np. figury geometryczne układane według jakiejś zasady).

 

Bibliografia:

Cieszyńska J. „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”, Kraków 2011.

Cieszyńska J.,  Korendo M. „Wczesna interwencja terapeutyczna” , Kraków 2007.

 

Ewa Skórska, neurologopeda

 

 

 

 

W dziale Nabór 2020/2021 publikujemy listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!


Złożone w sekretariacie przedszkola w formie papierowej do dnia 25 marca wnioski zostały zweryfikowane.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. na stronach internetowych przedszkoli publicznych w Tarnowie zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do tych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Do rodziców zostaną wysłane e-maile z informacją o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu ich dziecka.

W dniach 22.04.2020 - 24.04.2020 do godziny 15.00, rodzice powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

Z uwagi na ograniczone możliwości bezpośredniego kontaktowania się z przedszkolem, w celu potwierdzenia woli należy wysłać informację z adresu e-mail wskazanego przez rodzica we wniosku, jako adres kontaktowy.

 

Treść informacji:
Potwierdzam, że moje dziecko .............. w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Westerplatte 10, 33-100 Tarnów, zadeklarowanego we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola..................( imię i nazwisko)

 

W/w potwierdzenie proszę przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Forma papierowa nie jest wymagana.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

 

 

 

Pani Ela - nasz pedagog specjalny proponuje książkę pt. „Masz tę moc”. Książka ta powstała z potrzeby serca i chęci pomocy. Sytuację związaną z pandemią koronawirusa trudno zrozumieć – często górę biorą strach i panika. Książka ta pozwoli Wam - rodzice i przede wszystkim Waszym dzieciom zrozumieć,  co tak naprawdę się stało, czym jest epidemia, co to jest koronawirus i jak się go wystrzegać. Link do książki podany poniżej.

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf

 

 

Czym jest autyzm? Na pewno nie jednostką chorobową, której przyczynę możemy jasno określić, prognozować jej przebieg i wdrożyć gotowe procedury leczenia. Badania nad ustalaniem przyczyn wciąż trwają. Obecnie wśród naukowców przeważa przekonanie, iż różne czynniki genetyczne, różnymi drogami, mogą doprowadzać do podobnych zaburzeń. Obecnie często używa się szerokiego terminu, jakim jest  spektrum autyzmu, odnoszącego się do bardzo zróżnicowanych zaburzeń związanych z rozwojem mowy, zachowania, relacji z innymi.

 

JAKIE SĄ NASZE DZIECI?  OD JAKIEJ STRONY MY POZNAJEMY DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU?

Często nas zaskakują!

Miewają ukryte talenty!

Próbują nawiązywać kontakty w oryginalny sposób!

Ich zachowanie bywa zmienne. Jak nam wszystkim, zdarzają się lepsze i gorsze dni!

Miewają  bardzo nietypowe spostrzeżenia, zmuszają do innego spojrzenia na świat!

Zdarza się, że testują pokłady naszej cierpliwości, bywają bardzo asertywne;)

A czasami, potrafią niesamowicie nas rozbawić!

Jedno jest pewne. Każde z nich jest zupełnie niepowtarzalne !

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

 

Wystawa w Mościckim Centrum Kultury

https://www.youtube.com/watch?v=2vhqJrEE5_g

https://www.youtube.com/watch?v=vzr5VjpHHW4

https://www.youtube.com/watch?v=GjBNT1u9ph8

https://www.youtube.com/watch?v=VQAfUEZ5Hzw

 

 

 

Poniżej trochę informacji…

 

Spektrum autyzmu to pojęcie bardziej ogólne. Konkretne rozpoznania mogą brzmieć następująco: autyzm, autyzm atypowy, autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera.

 

DIAGNOZA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU OPIERA SIĘ NA BADANIU TRZECH ASPEKTÓW ROZWOJU DZIECKA:

- rozwoju komunikacji werbalnej,

- zachowań społecznych , interakcji z innymi osobami, komunikacji niewerbalnej,

- stereotypowych zachowań, powtarzanych gestów, spontanicznego spędzania czasu, form zabawy itp.

 

PRZYKŁADOWE SYMPTOMY MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU:

Co może zaniepokoić w zachowaniu dziecka na najwcześniejszym etapie rozwoju:

- nie reaguje na wypowiadanie jego imienia,

- nie utrzymuje kontaktu wzrokowego,

- nie podaje dorosłemu przedmiotów, zabawek,

- częściej obserwuje przedmioty niż ludzi.

W następnej kolejności możemy zaobserwować:

- trudność w spontanicznym udziale w zabawach rówieśników,

- problem z kontaktem wzrokowym,

- chęć spędzania czasu sam na sam z przedmiotami,

- nadmierna ruchliwość lub ograniczenie spontanicznej aktywności do stereotypowych zachowań, ruchów, gestów,

- chęć porządkowania otoczenia, wprowadzania codziennej rutyny, oczekiwanie określonego porządku w otoczeniu, kolejności w czynnościach, określonej reakcji osób w otoczeniu,

- podwyższony próg bólu (niewrażliwość na ból),

- nieadekwatna ocena zagrożeń w otoczeniu, brak ostrożności, przewidywania konsekwencji swojego działania,

- zbytnie przywiązywanie do określonych przedmiotów,

- opóźniony rozwój mowy,

- echolalie (częste powtarzanie słów usłyszanych w otoczeniu, ale bez intencji komunikacji),

- niechęć do przytulania lub przeciwnie, potrzeba silnego przytulania, dostarczania silnych bodźców czuciowych,

- napady złego nastroju, agresji nieadekwatnie do bodźca.

Uwaga! Powyższe zachowania, to tylko symptomy, które mogą zaniepokoić. Nie muszą oznaczać jednak diagnozy. Zwłaszcza,  gdy występują wybiórczo lub przejściowo.

Kto może pomóc ? Gdzie możemy udać się w celu konsultacji?

- lekarz pierwszego kontaktu, pediatra,

- psycholog,

- neurolog,

- psychiatra,

- poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

 

Literatura:

Porady lekarza rodzinnego. Autyzm i zespół Aspergera;   wyd. Literat ; Toruń

Autyzm dziecięcy  L. Bobkowicz-Lewartowska;   wyd. Impuls;  Kraków 2011

Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy, terapii   Z. Przyrowski;  wyd. EMPIS; Warszawa

 

 

           

         W trudnym czasie epidemii, proszę zachowajmy spokój i dystans. Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci jak i o Was drodzy rodzice. Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań na sytuacje problemowe. Dzieci w przedszkolu „uczą się” Świata poprzez zabawę. Przytoczę zapis z podstawy programowej: „Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa(...) Na stronie internetowej naszego przedszkola lub dostępnych komunikatorach będziemy zamieszczać propozycje materiałów i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte. Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania. Zapytajmy wtedy: A na co masz ochotę? Co chcesz teraz robić? Pozwólmy wybierać. Dziecko świetnie rozwija się, nawet wtedy, gdy z klocków buduje cały dzień. Zachęcajmy do sprzątania, pielęgnujmy higienę, a szczególnie CZAS RODZICÓW Z DZIECKIEM, nie tylko teraz – zawsze znajdźmy ten czas. Bo może zdarzyć się tak, ze po Epidemii dziecko powie: Mamo, tato jak był koronawirus, to było fajnie, bo bawiliście się ze mną. Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości. Zapraszam również do kontaktu mailowego przedszkola.

 

Oddychanie - ot tak jest czynnością niezbędną nam do życia, ale często nie zwracamy uwagi na to jak oddychamy, nie zastanawiamy się nad tym. Nie zastanawiamy się, czy nasz oddech (wdech) jest głęboki, czy może płytki, czy wydech jest wydłużony, czy może skrócony, czy realizujemy mowę na wydechu, czy też na wdechu, czy oddychamy nosem, czy też oddychaniu towarzyszą rozchylone usta. Zwracajmy uwagę na to jak oddychają nasze dzieci, czy oddychają noskiem ( przy zamkniętych ustach) – może istnieje faktyczna przeszkoda – powiększone migdałki podniebienne, czy gardłowy, może słaba praca mięśnia okrężnego ust, może przedłużające się infekcje górnych dróg oddechowych i nawykowe oddychanie z rozchylonymi ustami.

 

Bawmy się z naszymi dziećmi, aby w pierwszej kolejności nauczyły się oddychać noskiem, co ograniczy różnego rodzaju infekcje, wyćwiczy między innymi miesień okrężny warg, wypracuje prawidłowy wydech dla mowy, zniweluje pojawienie się wady zgryzu, mimiki twarzy z uchylonymi ustami. Gdy coś nas zaniepokoi – udajmy się do logopedy, laryngologa, ortodonty;

Co warto robić?

 • Gdy oglądamy bajeczkę i nie rozmawiamy – utrzymujemy szpatułkę, kartkę między  zwartymi wargami, oddychamy noskiem;
 • Wąchajmy kwiatki i nie tylko ( zioła, owoce, warzywa…) prawe nozdrze przyciskamy kciukiem i wdychamy powietrze lewym nozdrzem i zatrzymujemy; teraz przyciskamy kciukiem lewe nozdrze, a prawym wydychamy powietrze;
 • Zdmuchujemy płatki kwiatków, watkę, piórko- wciągamy powietrze przez nos (usta zamknięte), zatrzymujemy, wydmuchujemy powietrze ustami, tworząc ryjek;
 • Na łące – leżymy płasko, zamykamy oczy; wciągamy powietrze przez nos (usta zamknięte), równocześnie wypychając brzuch ku przodowi, zatrzymujemy powietrze, wydychamy powietrze ustami, wolno wciągając brzuch; ( na brzuchu mogą być różne zabawki, książki, które będą się poruszać);
 • Ćwiczymy w pozycji leżącej – podnosimy jedną nogę do góry ( na raz – robiąc wdech), opuszczamy powoli ( dwa, trzy, cztery – wydech);

 

 • Dmuchamy, chuchamy na zmarznięte ręce – wdech nosem, wydech ustami;
 • Dmuchamy, chuchamy na zmarzniętą szybę;
 • Dmuchamy , chuchamy na gorącą zupę;
 • Chuchamy na lustro;
 • Nadmuchujemy balony;
 • Dmuchamy na wiatraczki;
 • Dmuchamy na paski papieru, waciki, piórka, piłeczki ( umocowane na nitce, leżące na stole, w pojemniku)
 • Dmuchanie na wycięty z papieru grzebyczek
 • Dmuchanie na watki na nitce
 • Kto strzeli gola? Trafiamy piłeczką, watką, piórkiem do pojemniczka – dmuchając
 • Kto strzeli gola? – siedzimy przy dwóch sąsiednich bokach stołu dmuchamy na watkę położoną na stole tak aby doprowadzić ją do boku stołu przy którym siedzi przeciwnik i tak aby spadła; przeciwnik też dmucha aby oddalić watkę; Gdy się uda, wołamy Gol! I zdobywamy punkt; można tez wykorzystać słomki;
 • Zabawy w dmuchanie z wykorzystaniem słomki i wody
 • Robimy w wodzie bąbelki (długo – krótko; słabo – mocno)
 • Wydmuchujemy banki mydlane;
 • Przyciągamy, podnosimy za pomocą słomki lekkie przedmioty – watki, kawałeczki papieru; układamy lekkie puzzle, obrazek z kawałeczków- słonia…, ubieramy laleczkę;
 • Gumowe zabawki – dzieci to zabawki (przysiad), które nadmuchujemy (3 – 7 dmuchnięć); przy ostatnim dmuchnięciu dziecko przyjmuje postawę stojącą; na sygnał prowadzącego z zabawki uchodzi powietrze; dzieci wypowiadają długie sssssssss i powoli kucają;
 • Bawimy się samogłoskami
 • Bierzemy wdech i na jednym poziomie wydychamy powietrze aaaaaaa, oooooooooo, eeeeeee, uuuuuuuu, iiiiiiiii, yyyyyyyyy; szeroko otwieramy usta
 • usypiamy lalkę aaaa; naśladujemy samolot – uuuuu; świnkę – iiii….
 • Łączymy samogłoski po 2 – wóz strażacki, samochód policyjny, karetka pogotowia
 • Łączymy samogłoski po trzy, aż do sześciu aeuioy ( należy je wymawiać wolno, zwiększając tempo, jednak zachowując precyzję wymawiania);
 • Bawimy się spółgłoskami i samogłoskami – wypowiadamy je na jednym wydechu – ba bo be bu by bi, wo we wu wa wy wi….;
 • Bawimy się zdaniami

 

 • Bierzemy duży wdech, tak aby wypowiedzieć zdanie na jednym wydechu – Lala Lola śpi
 • Bierzemy duży wdech, tak aby wypowiedzieć zdanie kilka razy na jednym wydechu – Lala Lola śpi Lala Lola śpi…;
 • Bawimy się w śmiech – jak śmieje się potężny mężczyzna, kobieta, dziecko, babcia, dziadek, chłopczyk , dziewczynka; śmiejemy się głośno – cicho, wesoło- smutno, piskliwie – nisko, chichotliwie – hałaśliwie;
 • Śpiewamy piosenki;
 • Powtarzamy, recytujemy wierszyki, rymowanki.

 

Źródło:

 „ Logopedia; Jak usprawniać mowę dziecka” K. Daktun - Czerniak

 

Agnieszka Gryksa – Lewandowska, logopeda

 

Poniżej znajdą Państwo przykłady prostych zabaw, ćwiczeń przygotowane przez naszą fizjoterapeutkę, Panią Anię.

Zachęcamy do wspólnej zabawy z dziećmi w domu !!!

 

kliknij:   zestaw ćwiczeń

https://skarpetkowewyzwanie.pl

 

Każdy z nas jest inny,
Wszystko inne ma
Lecz dzięki różnicom
Cały wszechświat trwa.

Mam więcej niż inni
Ciepła i szczerości
Lecz czy to jest powód
By się na mnie złościć ?

Nie wiem co to podstęp,
Świat rozumiem szczerze,
Że ty jesteś dobry
Ja też mocno wierzę.

(Jacek Paryła)

 

Zespół Downa czyli trisomia 21 pary chromosomów, to jeden z najczęściej występujących zespołów genetycznych. W Polsce jest około 60 tysięcy takich osób. Spośród innych ludzi najbardziej  wyróżnia ich  specyficzny wygląd. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu osoby z tym zespołem rzadko spotykano w miejscach publicznych. Dzieci najczęściej były zamykane w domach rodzinnych, uczęszczały do szkół specjalnych lub specjalnych ośrodków. Ze względu na towarzyszące zespołowi schorzenia krótko żyły, a ich komfort życia był niski. Postęp medycyny, rozwój świadomości społecznej, możliwości w zakresie wielospecjalistycznej terapii sprawił, że dzisiaj ludzie z zespołem Downa są obecni w życiu społecznym. Pogodni i życzliwi, łatwo nawiązują kontakty z innymi. Są wśród nas w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych , również w naszym przedszkolu. Znakomicie integrują się z grupą, są  bardzo lubiani przez koleżanki i kolegów. W życzliwej atmosferze rozwijają swój potencjał intelektualny, uczą się samodzielności i przygotowują do podjęcia obowiązku szkolnego. (na miarę każdego z nich). Do szczęśliwego życia potrzebują miłości, opieki i zainteresowania. Wymagają od rodziców i terapeutów specjalnej troski oraz stymulacji, aby osiągać kolejne, wyższe stopnie rozwoju umysłowego i fizycznego.  Dzieci urodzone z zespołem Downa oprócz pewnych cech wspólnych wynikających z zespołu różnią się od siebie. Często wykazują w wyglądzie zewnętrznym podobieństwo do matki lub ojca, dziedziczą też od nich pewne uzdolnienia i cechy charakteru.   Podobnie jak ich rówieśnicy chętnie  czynnie uczestniczą w kulturze i zajęciach sportowych   rozwijając swoje indywidualne predyspozycje, zdolności i zainteresowania. Pięknie tańczą, śpiewają uczestnicząc w przygotowywanych przez grupy przedszkolne programach artystycznych. Wykonują ciekawe prace plastyczne. Biorą udział w zajęciach sportowych. Wcześnie podjęta i dobrze  prowadzona terapia pozwalająca na pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego sprawia, że  dorosłe osoby z zespołem Dawna coraz częściej aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.  Są oni uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej , zakładów aktywizacji zawodowej, pracują w zakładach pracy chronionej. Spotykamy ich na ulicach, w sklepach, w kinach , teatrach na imprezach masowych. Uprawiają sport i biorą aktywny udział w olimpiadach specjalnych ( np kalifornijska gimnastyczka Chelsea Werner czy też długodystansowa pływaczka Karen Gaffeny, która przepłynęła kanał La Manche) Przejawiają różnorodne uzdolnienia. Wykazują różne uzdolnienia artystyczne. Tańczą, śpiewają, malują, piszą wiersze występują w filmach i na wybiegach (Madeline Stuart). Ale pomimo niewątpliwego uroku osobistego, uśmiechu i pogody ducha, która im często towarzyszy  ludzie z tym zespołem  z większym wysiłkiem osiągają sukcesy i częściej wymagają    pomocy innych. W związku z tym , że osoby z zespołem Dawna stały się obecnie integralną częścią naszego społeczeństwa na wniosek Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa w roku 2003 dzień  21 marca  ustanowiono Światowym Dniem Zespołu Downa, a jego symbolem są dwie różne skarpetki . Ma to zwrócić uwagę innych na mniejszą zaradność życiową tych osób i podkreślić potrzebę  wsparcia ze strony otoczenia. Dlatego też z okazji ich święta życzymy im wszystkiego najlepszego, zdrowia, pogody ducha , sukcesów, realizacji marzeń, radości i ludzkiej życzliwości.

 

Źródło:

czasopismo "Bardziej Kochani" 2019

Maja Chmiel "Zespół Downa...Trudniejsze życie, piękniejszy świat", wyd. Psychoskok 2016

Poniżej w linku znajdą Państwo przykładowe zestawy ćwiczeń wg metody W. Sherborne. Ćwiczenia można modyfikować dowolnie tak, aby dostosować je do warunków domowych. Zachęcamy do zabawy!

zestawy ćwiczeń