Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Uśmiechnięta dziewczynka leży na dywanie z kucykami pony.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: co to jest?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to specjalistyczne zajęcia, których celem jest psychoruchowe i społeczne wspieranie rozwoju. Może nimi być objęte każde dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, u którego stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu. W zależności od potrzeb dziecko może uczęszczać na  zajęcia z pedagogiem (oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem), psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą lub terapeutą integracji sensorycznej.

Dzieci mogą korzystać z tej formy wsparcia od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, w wymiarze 4-8 godzin miesięcznie

Kto może uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Aby dziecko mogło korzystać z terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, konieczne jest uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez zespół orzekający w Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Z zajęć WWRD mogą korzystać także dzieci, które nie uczęszczają do naszego przedszkola. Zajęcia są bezpłatne.

Pokój z biurkiem, krzesłem, szafką i półkami wypełnionymi pomocami do nauki mowy