Religia

Podczas zajęć katechezy przedszkolnej przez zabawę, rozmowy kierowane, opowiadania, rysowanie i malowanie dzieci poznają i zgłębiają podstawowe prawdy wiary. 

Przedszkolaki uczą się modlitw, podążają wydarzeniami roku liturgicznego poznając Dobrego Boga, Maryję i świętych. Przez uczestnictwo w katechezie dzieci uświadamiają sobie, że Kościół to przede wszystkim wspólnota ludzi ochrzczonych, którą my wszyscy tworzymy.