Język angielski

Naukę języka obcego warto zacząć jak najwcześniej. Dziecięcy mózg niezwykle szybko przyswaja nowe informacje, w tym prawidłową wymowę głosek niewystępujących w języku polskim.

Dla przedszkolaka nauka ma być przede wszystkim przyjemnością, dlatego uczymy się przez zabawę. Dążymy do tego, aby dzieci zaciekawić językiem obcym i przygotować do rozumienia, mówienia i zachowania się w sytuacjach dnia codziennego. Chciałabym, aby dzieci nie tylko znały pojedyncze słowa, ale rozumiały kierowane do nich pytania i potrafiły na nie odpowiedzieć lub odpowiednio zareagować.

Dzieci najlepiej zapamiętują wiedzę nabywaną poprzez doświadczenia wywołujące emocje i aktywizujące zmysły. Dlatego na każdych zajęciach pojawia się element TPR (total psysical response – reagowanie całym ciałem) – to sposób nauczania języka angielskiego poprzez ruch. Dużą rolę w czasie zajęć odgrywają piosenki – nauka słów i całych zwrotów staje się o wiele łatwiejsza, jeśli zapamiętujemy je razem z melodią i odpowiednimi gestami. W nauce słownictwa pomagają nam też karty obrazkowe, plakaty, pacynki oraz zabawki.

Aby ćwiczyć poznane słownictwo organizujemy zabawy tematyczne – w sklep, restaurację, wycieczkę do zoo lub dżungli. W starszych grupach wprowadzane są różne gry (podłogowe i planszowe) – dzieci uczą się reguł i poleceń w języku angielskim oraz słownictwa potrzebnego w danej grze. Są to gry, które uczą dzieci współdziałania.

W przedszkolu znajduje się tablica tematyczna, na której pojawiają się tematy realizowane na zajęciach – słowniczki obrazkowe, teksty piosenek oraz kody QR do odsłuchania ich również w domu. Dzieci chętnie pochwalą się tym, co już umieją!