Organizacja pracy w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor: mgr Wioletta Jabłecka-Lelko
Wicedyrektor: mgr Mariola Bogacka-Brodzińska

grupa I

Śpiochy

Wychowawcy:
mgr Małgorzata Kostecka
mgr Ewelina Kalita
Nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne:
mgr Katarzyna Pytel
Pomoc nauczyciela:
mgr Dorota Kmiecik
Woźna:
Dorota Tokarz-Pieprzycka

grupa II

Lalusie

Wychowawcy:
mgr Dorota Banach
mgr Wioletta Jabłecka-Lelko
Nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne:
mgr Beata Ścieńska
mgr Barbara Michałowska
Pomoc nauczyciela:
Joanna Salawa
Woźna:
Małgorzata Bulanda

grupa III

Zgrywusy

Wychowawcy:
mgr Edyta Zaręba
mgr Agata Janiszewska-Opiła
Nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne:
mgr Anna Bardel
Pomoc nauczyciela:
Aneta Jop
Woźna:
Halina Surman

 

grupa IV

Ważniaki

Wychowawcy:
mgr Kinga Klimowska
lic. Renata Płachta
Nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne:
mgr Magdalena Cisoń
Pomoc nauczyciela:
Ewa Kozik
Mariola Kulesa
Woźna:
Anna Michalik

grupa V

Pracusie

Wychowawcy:
mgr Beata Kapusta
mgr Ewa Łos
Nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne:
mgr Ewa Skórska
Pomoc nauczyciela:
Stanisława Bojdo
Woźna:
Sylwia Brożyńska

Język angielski

lic. Maria Banowicz

Religia

ks. mgr Paweł Krawczyk

Pedagog specjalny

mgr Elżbieta Garbowska Kuboń

Logopeda

mgr Agnieszka Gryksa Lewandowska

Fizjoterapeuci

mgr Mariola Bogacka Brodzińska

mgr Barbara Michałowska