lic. Renata Płachta

 

nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

szkolenia dodatkowe:

 • Propozycje zabaw ruchowych i integracyjnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej inspirowane pedagogiką zabawy.
 • „Edukacja włączająca” – diagnoza pedagogiczna dziecka 6-letniego.
 • Wesołe tańce i zabawy z dziećmi w edukacji przedszkolnej.
 • Szkolenie - Bajka i baśń terapeutyczna dla przedszkolaków i dzieci małych.
 • Seminarium „Teatrzyk Kamishibai”.
 • Metody i formy pracy oraz warsztat biblioterapeu
 • Szkolenie – „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym w opracowaniu metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej”.
 • Warsztaty metodyczne „Papierowe czary” – zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru.
 • Warsztaty „Cztery pory przedszkolaka”.

mgr Małgorzata Kostecka

 

nauczyciel wychowania przedszkolnego

pedagog specjalny

oligofrenopedagog

terapeuta ręki

specjalista kinezjologii edukacyjnej

terapeuta integracji sensorycznej PSTIS

szkolenia dodatkowe:

 • Kurs „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej PSTIS” I0 i II0.
 • Kurs „Kinezjologia Edukacyjna” I0 i II0.
 • Kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” I0.
 • Szkolenie „Dieta sensoryczna jako środek zaradczy w zaburzeniach modulacji- metody wyciszające, technika szczotkowania”.
 • Szkolenie „Terapia Behawioralna w teorii i praktyce”.
 • Szkolenie „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą”.
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych”.
 • Szkolenie „MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji”.
 • Szkolenie „Profil psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”.
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”.

mgr Magdalena Cisoń

 

pedagog specjalny

logopeda

terapeuta ręki

trener Treningu Umiejętności Społecznych

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

szkolenia dodatkowe:

 • Szkolenie „Uczeń z autyzmem – wybrane metody i techniki pracy”.
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Szkolenie „Program świadomości ciała, kontekst i komunikacja – wprowadzenie metody Knillów”.
 • Szkolenie „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”.
 • Warsztaty taneczno – muzyczne „Wiosenne dźwięki” z wykorzystaniem metody B.Strauss.
 • Szkolenie „Ruch, rytm, radość” – zabawy umuzykalniające w przedszkolu i szkole podstawowej z praktycznym wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki.
 • Szkolenie „Diagnostyka zaburzeń rozwoju psychofizycznego dzieci. Profilaktyka i terapia”.
 • Szkolenie „Profilaktyka uzależnień w kształceniu zintegrowanym”.
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dziecka przez sztukę”.
 • Szkolenie „Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces w szkole”.

mgr Klaudia Burzawa-Gulik

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

oligofrenopedagog

specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

szkolenia dodatkowe:

 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”.
 • Szkolenie „Arteterapia w pracy nauczyciela” .
 • Szkolenie „Komunikacja i rozwój poprzez ruch. Zastosowanie metody Marianny i Christophera Knillów w pracy z dziećmi i młodzieżą".
 • Szkolenie „Ruch, rytm, radość" - zabawy umuzykalniające w przedszkolu oraz w szkole podstawowej z praktycznym wykorzystaniem metody aktywnego słuchania.
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju grafomotoryki u dzieci w wieku przedszkolnym".
 • Szkolenie „Zastosowanie Plastykoterapii w terapii zajęciowej - plastyka naszym sprzymierzeńcem w rozwoju i terapii dzieci, młodzieży, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty twórczych i praktycznych rozwiązań".
 • Szkolenie „Terapia przez zabawę".
 • Szkolenie „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną".
 • Animator Czasu Wolnego Dzieci i Dorosłych.
 • Szkolenie „Przedszkolne ABC programowania – całościowy rozwój dziecka a nowoczesne rozwiązania”.
 • Szkolenie „Piosenka i ruch” – EDUMUZ.

mgr Kinga Klimowska

 

nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną i z nauczaniem początkowym języka angielskiego

szkolenia dodatkowe:

 • Roczny English Language Course.
 • First Certificate in English.

 


mgr Karolina Barańska

 

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

oligofrenopedagog

terapeuta integracji sensorycznej

szkolenia dodatkowe:

 • Szkolenie „Tworzenie choreografii dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
 • Konferencja „Uwolnij Swój Geniusz” w ramach projektu „COACHING W SŁUŻBIE OŚWIATY”.
 • Szkolenie „Logopedia w krainie zabaw”.
 • Warsztaty „Matematyka na wesoło” – zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Warsztaty „Wiosenne Dźwięki”.
 • Warsztaty „Chusta animacyjna w roli głównej – prezentacja zabaw ruchowych z użyciem chusty animacyjnej KLANZA”.
 • Warsztaty „EUREKA! ODKRYWAMY ŚWIAT WOKÓŁ NAS”.
 • Szkolenie „Matematyka pod lupą – proste sposoby na niełatwe działania”.
 • Seminarium „Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym”.


mgr Katarzyna Pytel

 

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

specjalista edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

terapeuta ręki

trener Treningu Umiejętności Społecznych

trener sensoplastyki

szkolenia dodatkowe:

 • Kurs I, II i III stopnia „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi”.
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”.
 • Szkolenie „Wstęp do Sensoplastyki”.
 • Szkolenie „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”.
 • Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”.
 • Szkolenie „Uczeń z autyzmem – wybrane metody i techniki pracy”.
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjnyn PEP-R.Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”.
 • Pierwsza pomoc.
 • Wiosenne dźwięki cz. I – warsztaty.
 • Pierwsze kroki z carvingiem – Warsztaty.
 • Rodzice – współpraca bieżąca, mediacje i trudne rozmowy.
 • Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej.
 • „ E-kantorek” nauczyciela – czyli przydatne aplikacje do planowania i organizowania pracy dla nauczyciela.
 • Rozwój psychopedagogiczny i poznawczy dzieci w świetle nowej podstawy programowej.
 • Animator tańca w przedszkolu i szkole.

mgr Beata Kapusta

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

oligofrenopedagog

terapeuta ręki

szkolenia dodatkowe:

 • Ruch, rytm, radość – zabawy umuzykalniające w przedszkolu i szkole podstawowej z praktycznym wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki.
 • Gry i zabawy rozwijające przedsiębiorczość i umiejętności matematyczne dzieci w przedszkolu.
 • Przedszkolne ABC programowania – całościowy rozwój dziecka, a nowoczesne rozwiązania.
 • Zabawy sensoryczne dla najmłodszych.
 • Warsztaty „EUREKA! ODKRYWAMY ŚWIAT WOKÓŁ NAS”.
 • „Eksperymentuj z nami! Pomysły na eksperymenty na każdy dzień”.
 • „ Wesołe zabawy i tańce dla najmłodszych”. Aktywne słuchanie muzyki według Batti Strauss”.
 • Zabawy ułatwiające wzajemne poznanie i integrujące grupę” – tańce do utworów zespołu ABBA.
 • „ Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o metodę prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej”.
 • „Uczeń z autyzmem – wybrane metody i techniki pracy”.
 • „ Bajka i baśń terapeutyczna dla przedszkolaków i dzieci młodszych”.
 • „Czarujące kule śnieżne” – warsztaty plastyczne.

mgr Beata Ścieńska

 

nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

pedagog specjalny

terapeuta ręki

trener Treningu Umiejętności Społecznych

szkolenia dodatkowe:

 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne- Metoda Ruchu Rozwijającego.
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU - część praktyczna.
 • Kurs I, II i III stopnia „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi”.
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”.
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”.
 • Szkolenie „Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym”.
 • Szkolenie „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym”.
 • Szkolenie „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”.
 • Szkolenie „Wiosenno – letnie spotkanie z muzyką”.
 • Szkolenie „Propozycje zabaw ruchowych i integracyjnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej inspirowane pedagogiką zabawy”.
 • Warsztaty „Ruch, rytm, radość- zabawy umuzykalniające w przedszkolu i szkole podstawowej z praktycznym wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki”.

mgr Edyta Zaręba

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

oligofrenopedagog

terapeuta ręki

szkolenia dodatkowe:

 • „Szkoła dla wszystkich czyli jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.
 • „Ogarnąć chaos” praca z dzieckiem nadpobudliwym.
 • „Wspomaganie dzieci w rozumieniu tego co trudne”.
 • „MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM”.
 • „Program Świadomość ciała, kontakt i komunikacja –wprowadzenie do metody Knillów”.
 • „Program Kontakt i komunikacja – wprowadzanie do metody Knillów” część 2.
 • „Uczeń z autyzmem – wybrane metody i techniki pracy”.
 • „Diagnoza i Terapia Ręki – szkolenie I i II stopnia.
 • „Metoda Porannego Kręgu” – wielopłaszczyznowa forma stymulacji dziecka młodszego. Wprowadzenie do Metody.
 • „Metoda Porannego Kręgu” – polisensoryczna forma stymulacji dziecka młodszego i wczesnoszkolnego wg pór roku. Stopień 2 – Tworzenie własnych scenariuszy i prowadzenie zajęć z dziećmi.
 • „Metoda Dobrego Startu” – sesja praktyczna.
 • „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”.
 • „Stosowana analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu” – Kurs III stopniowy.
 • „Ruch, rytm, radość” – zabawy umuzykalniające w przedszkolu i szkole podstawowej z praktycznym wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki.
 • „Picture Exchange Communication System” – Poziom 1 PECS.
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy udzielanej dzieciom.
 • „Sztuka uczenia dziecka, jako strategia oparta na wzorach aktywności mózgu”.
 • „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”.
 • „Dokumentacja i realizacja wymagań podstawy programowej w 15 obszarach umiejętności”2012 r.
 • „humanistyczne podejście do założeń programowych oparte na indywidualizacji”.
 • „Propozycje zabaw ruchowych i integracyjnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej inspirowane pedagogiką zabawy” Część II.
 • „Edukacja włączająca – Diagnoza pedagogiczna dziecka 6-letniego”.
 • „Logopedyczna bajka terapeutyczna – wsparcie rozwoju językowego i emocjonalnego dziecka”.
 • „wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego” 2015 r.
 • „Techniki plastyczne inspirujące działalność plastyczną dzieci”.
 • „Wspieranie twórczej aktywności dziecka w aspekcie zabaw muzyczno – ruchowych, werbalnych i plastycznych”.
 • „Aktywizujące metody i techniki w edukacji elementarnej”.
 • „Cztery pory roku – zastosowanie zabaw muzyczno – rytmicznych o tematyce przyrodniczej”.
 • „Edukacja komunikacyjna” dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • „Poznajemy nasze przedszkole” warsztaty metodyczne Muzyczna Akademia Przedszkolaka cz. I.
 • „Zimowe nastroje” warsztaty metodyczne Muzyczna akademia Przedszkolaka cz. II.
 • „Szkoła pięciolatka. Wspieranie rozwoju dziecka pięcioletniego”.
 • „Zabawy i tańce na różne okazje”.
 • „Papierowe czary – zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru”.
 • Warsztaty lalkarskie” – metody wykonywania szmacianych lalek.
 • Szkolenie – Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.

mgr Dorota Banach

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną i z logopedią oligofrenopedagog

szkolenia dodatkowe:

 • Szkolenie - Przedszkolne ABC programowania – całościowy rozwój dziecka a nowoczesne rozwiązania.
 • Szkolenie z Programu Rozwoju Poznawczego „ Klucz do uczenia się” w zakresie modułu „MATEMATYKA 1”.
 • Szkolenie z Programu Rozwoju Poznawczego „ Klucz do uczenia się” w zakresie modułu „OD BAZGRANIA DO PISANIA”.
 • „Ruch, rytm, radość” – zabawy umuzykalniające w przedszkolu oraz szkole podstawowej z praktycznym wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki.
 • Warsztaty „Doskonalenie działań wychowawczych do potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.
 • Regionalna Konferencja Naukowo- Szkoleniowa – „ Spektrum autyzmu – spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwoju”.
 • Szkolenie - Praca z dzieckiem trudnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

mgr Elżbieta Garbowska – Kuboń

pedagog rewalidacyjny

specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

terapeuta integracji sensorycznej

specjalista terapii pedagogicznej

terapeuta ręki

terapeuta AAC

trener Treningu Umiejętności Społecznych

nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

szkolenia dodatkowe:

 • Kurs I, II i III stopnia integracji sensorycznej:
  • „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”.
  • „Diagnoza i terapia integracji sensorycznej”.
  • „Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju.
  • „Diagnoza i terapia dziecka 0-36 m.ż.”.
  • „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym”.
  • „Terapia ręki” .
 • Trening umiejętności społecznych – TUS.
 • Kurs I, II i III stopnia „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” (terapia behawioralna).
 • Szkolenie „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z głęboką wieloraką niepełnosprawnością”.
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System - PECS”.
 • Szkolenie PECS „Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się ”.
 • Szkolenie „MAKATON – program rozwoju komunikacji”.
 • Kurs „Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji - Blok I, II, III”.
 • Kurs „Niewerbalne metody terapii dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną”.
 • Szkolenie „Obsługa i wykorzystanie programu Boardmaker oraz programu Speaking Dynamically Pro”.
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju” .
 • Kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia dziecka”.
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych”.
 • Szkolenie „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w przedszkolu”.
 • Warsztaty „Dzieci z zespołem ADHD”.


 

mgr Agnieszka Gryksa-Lewandowska

oligofrenopedagog

surdopedagog

logopeda

neurologopeda

szkolenia dodatkowe:

 • Szkolenie „Integracja odruchów twarzy” wg metody dr Swietłany Masgutowej.
 • Szkolenie „MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji”.
 • Warsztaty metodyczne języka migowego – 1 stopień.
 • Warsztaty neurologopedyczne:
  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy.
  • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych/ pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego).
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”.
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP– R. Diagnoza funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwoju”
 • .
 • Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem Część I i II”.

mgr Barbara Michałowska

 

fizjoterapeuta

oligofrenopedagog

terapeuta integracji sensorycznej Ayres SIAT®

szkolenia dodatkowe:

 • Kurs PNF podstawowy.
 • Kurs „Medical Taping Concept”.
 • Szkolenie „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”.
 • Szkolenie „The Test of Infant Motor Performance From Research of Practice”.
 • Szkolenie „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”.
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP – R. Diagnoza Funkcjonalna Dziecka z Zaburzeniami Rozwoju”.
 • Szkolenie „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych - MNRI®”.

mgr Anna Bardel

 

nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

oligofrenopedagog

fizjoterapeuta

terapeuta ręki

terapeuta integracji sensorycznej I˚i II˚

specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju

dziecka (pedagogika lecznicza M. Montessori)

terapeuta neurorozwojowy NDT – Bobath

szkolenia dodatkowe:

 • Kurs I i II stopnia z zakresu integracji sensorycznej: „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”, „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”.
 • Kurs podstawowy i rozszerzony Kinesiotaping.
 • Kurs „Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi” dla terapeutów NDT- Bobath.
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii.
 • Specjalistyczne techniki korekcyjno – kompensacyjne w leczeniu i profilaktyce wad postawy ciała.
 • Kurs podstawowy i rozwijający Thera – Band Academy: „Terapia z dziećmi, korekcja wad postawy”.
 • Międzynarodowe Studium Podyplomowe w zakresie pedagogiki Montessori oraz pedagogiki leczniczej Montessori.
 • Warsztaty „Terapia Neurobiologiczna” .
 • Warsztaty „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”.
 • Warsztaty „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”.
 • Warsztaty „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) .
 • Warsztaty „Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych”.
 • Warsztaty „Rozwój i stymulacja rozwoju dziecka w pierwszym roku życia”.
 • Warsztaty „Ewaluacja zaburzeń rozwojowych ( przyczyny kliniczne i strategie terapeutyczne)”.
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System – Poziom 1”.
 • Szkolenie “Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”.
 • Szkolenie z zakresu Programu Rozwoju Poznawczego „Klucz do uczenia się”.
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”.
 • Konferencja „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1 – 4”.
 • Konferencja „Spektrum autyzmu – spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwoju”.
 • Konferencja „Pomiędzy ideą a rzeczywistością – towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcja ICF”.
 • Warsztaty „Praca z dziećmi z wadą słuchu”.
 • Szkolenie „Logopedia w krainie zabawy”.
 • Szkolenie „Nowoczesne metody pracy – metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej”.
 • Warsztaty „Zabawa w przedszkolu – sposoby na kształtowanie i rozwijanie umiejętności dzieci”.
 • Warsztaty „Pomysł na zajęcia – czyli o sztuce przygotowania i planowania inspirujących zajęć przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Praktyczne pomysły zajęć z wykorzystaniem metody W. Sherborne i nie tylko…”.
 • Warsztaty „Zabawy rozwijające ekspresję ruchową i aktorską dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
 • Warsztaty „Bajka i baśń terapeutyczna dla przedszkolaków i dzieci młodszych”.
 • Warsztaty „Teatrzyk kamishibai”.
 • Warsztaty „Zarządzanie emocjami”.
 • Szkolenie „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”.
 • Szkolenie „Przedszkolne ABC programowania – całościowy rozwój dziecka a nowoczesne rozwiązania”.

mgr Mariola Bogacka-Brodzińska

 

fizjoterapeuta

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

oligofrenopedagog

terapeuta integracji sensorycznej

terapeuta neurotaktylny MNRI

terapeuta neurostrukturalny MNRI

terapeuta integracji odruchów dynamicznych i posturalnych MNRI

terapeuta ręki

szkolenia dodatkowe:

 • Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych MNRI.
 • Archetypy rozwoju ruchowego MNRI.
 • Repatterning odruchów dynamicznych i posturalnych MNRI.
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Diagnoza i terapia dziecka 0-36 m.ż.
 • Zarządzanie emocjami.
 • Zintegrowane techniki diagnostyczno – terapeutyczne w rehabilitacji dzieci.
 • MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji (poziom I).
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wspieranie twórczej aktywności dziecka w aspekcie zabaw muzyczno – ruchowych, werbalnych i plastycznych.
 • Metoda VIT w pracy z dzieckiem nadpobudliwym.
 • Dziecko z zespołem ADHD – diagnoza, terapia.
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców w oparciu o koncepcję T. Gordona.
 • Metody terapii ruchowej.
 • Stymulacja rozwoju percepcyjno – motorycznego.
 • Kinesiotaping.
 • Diagnoza funkcjonalna Profil Psychoedukacyjny PEP-R.
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”.

 

lic. Maria Banowicz

 

nauczyciel języka angielskiego

filologia angielska z językiem rosyjskim

szkolenia dodatkowe:

 • Angielski przez zabawę – metoda TPR (Total physical response) – reagowanie całym ciałem.

mgr Ewa Łos

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

oligofrenopedagog

szkolenia dodatkowe:

 • Integracja sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi.
 • Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss.
 • Szkolenie „ Animator zabaw dziecięcych”.
 • Warsztaty „ Eksperymenty – nauka czy magia”.
 • Warsztaty „ Gry i zabawy ruchowe”.
 • Warsztaty „ W co się bawić z dziećmi?”.
 • Szkolenie „ Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych?”.
 • Szkolenie „ Jak utrzymać fascynację dziecka w czasie grupowych zajęć muzycznych?”.