INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 18 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE

 

 

Szanowni Rodzice

Informuję, że w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego podjęto decyzję o możliwości ponownego uruchomienia zajęć prowadzonych bezpośrednio z dzieckiem, na terenie przedszkola od dnia 08 czerwca 2020 r.

Godziny zajęć rewalidacyjnych dla dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach ich dzieci na terenie przedszkola, w okresie epidemicznym, zostaną ustalone indywidualnie przez specjalistów prowadzących z nimi zajęcia, na podstawie złożonej przez Państwa indywidualnej zgody.

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko brało udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych na terenie przedszkola powinni złożyć do dnia 04 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 stosowne oświadczenia.

Druki oświadczeń są dostępne poniżej.

Komplet uzupełnionych dokumentów (załączniki 1, 2, 3, 4, klauzula RODO) wraz z podpisami należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim kontakcie telefonicznym dopuszcza się dostarczenie dokumentów do placówki osobiście.

Warunki prowadzenia zajęć są zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące maksymalnej liczby dzieci na zajęciach, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko i specjalistę wynoszącej 4m2, zajęcia prowadzone będą indywidualnie, bez obecności rodzica.

Dzieci, których rodzice nie wyrażą zgody i nie złożą wniosku o organizację zajęć rewalidacyjnych bezpośrednio z dzieckiem będą kontynuowały zajęcia przy wykorzystaniu metod, form i technik kształcenia na odległość.

W czasie zajęć rewalidacyjnych, prowadzonych na terenie przedszkola będą obowiązywały szczególne zasady sanitarne oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć (dzieci będą odbierane/oddawane rodzicom w przedsionku przedszkola).

Procedury umieszczone są poniżej. Wszyscy rodzice są zobowiązanie do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania.

 

Dokumenty do odesłania:

      Załączniki (1, 2, 3, 4, klauzula RODO).

Dokumenty do zapoznania się:

      Procedura przyjęć dzieci na zajęcia rewalidacyjne.

      Procedura bezpieczeństwa obowiązująca podczas realizacji zajęć rewalidacyjnych.