https://skarpetkowewyzwanie.pl

 

Każdy z nas jest inny,
Wszystko inne ma
Lecz dzięki różnicom
Cały wszechświat trwa.

Mam więcej niż inni
Ciepła i szczerości
Lecz czy to jest powód
By się na mnie złościć ?

Nie wiem co to podstęp,
Świat rozumiem szczerze,
Że ty jesteś dobry
Ja też mocno wierzę.

(Jacek Paryła)

 

Zespół Downa czyli trisomia 21 pary chromosomów, to jeden z najczęściej występujących zespołów genetycznych. W Polsce jest około 60 tysięcy takich osób. Spośród innych ludzi najbardziej  wyróżnia ich  specyficzny wygląd. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu osoby z tym zespołem rzadko spotykano w miejscach publicznych. Dzieci najczęściej były zamykane w domach rodzinnych, uczęszczały do szkół specjalnych lub specjalnych ośrodków. Ze względu na towarzyszące zespołowi schorzenia krótko żyły, a ich komfort życia był niski. Postęp medycyny, rozwój świadomości społecznej, możliwości w zakresie wielospecjalistycznej terapii sprawił, że dzisiaj ludzie z zespołem Downa są obecni w życiu społecznym. Pogodni i życzliwi, łatwo nawiązują kontakty z innymi. Są wśród nas w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych , również w naszym przedszkolu. Znakomicie integrują się z grupą, są  bardzo lubiani przez koleżanki i kolegów. W życzliwej atmosferze rozwijają swój potencjał intelektualny, uczą się samodzielności i przygotowują do podjęcia obowiązku szkolnego. (na miarę każdego z nich). Do szczęśliwego życia potrzebują miłości, opieki i zainteresowania. Wymagają od rodziców i terapeutów specjalnej troski oraz stymulacji, aby osiągać kolejne, wyższe stopnie rozwoju umysłowego i fizycznego.  Dzieci urodzone z zespołem Downa oprócz pewnych cech wspólnych wynikających z zespołu różnią się od siebie. Często wykazują w wyglądzie zewnętrznym podobieństwo do matki lub ojca, dziedziczą też od nich pewne uzdolnienia i cechy charakteru.   Podobnie jak ich rówieśnicy chętnie  czynnie uczestniczą w kulturze i zajęciach sportowych   rozwijając swoje indywidualne predyspozycje, zdolności i zainteresowania. Pięknie tańczą, śpiewają uczestnicząc w przygotowywanych przez grupy przedszkolne programach artystycznych. Wykonują ciekawe prace plastyczne. Biorą udział w zajęciach sportowych. Wcześnie podjęta i dobrze  prowadzona terapia pozwalająca na pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego sprawia, że  dorosłe osoby z zespołem Dawna coraz częściej aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.  Są oni uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej , zakładów aktywizacji zawodowej, pracują w zakładach pracy chronionej. Spotykamy ich na ulicach, w sklepach, w kinach , teatrach na imprezach masowych. Uprawiają sport i biorą aktywny udział w olimpiadach specjalnych ( np kalifornijska gimnastyczka Chelsea Werner czy też długodystansowa pływaczka Karen Gaffeny, która przepłynęła kanał La Manche) Przejawiają różnorodne uzdolnienia. Wykazują różne uzdolnienia artystyczne. Tańczą, śpiewają, malują, piszą wiersze występują w filmach i na wybiegach (Madeline Stuart). Ale pomimo niewątpliwego uroku osobistego, uśmiechu i pogody ducha, która im często towarzyszy  ludzie z tym zespołem  z większym wysiłkiem osiągają sukcesy i częściej wymagają    pomocy innych. W związku z tym , że osoby z zespołem Dawna stały się obecnie integralną częścią naszego społeczeństwa na wniosek Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa w roku 2003 dzień  21 marca  ustanowiono Światowym Dniem Zespołu Downa, a jego symbolem są dwie różne skarpetki . Ma to zwrócić uwagę innych na mniejszą zaradność życiową tych osób i podkreślić potrzebę  wsparcia ze strony otoczenia. Dlatego też z okazji ich święta życzymy im wszystkiego najlepszego, zdrowia, pogody ducha , sukcesów, realizacji marzeń, radości i ludzkiej życzliwości.

 

Źródło:

czasopismo "Bardziej Kochani" 2019

Maja Chmiel "Zespół Downa...Trudniejsze życie, piękniejszy świat", wyd. Psychoskok 2016