22 listopada zapraszamy dzieci z grup: II, III, IV i V na wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni.

Koszt - 50 zł. Prosimy o zgłaszanie udziału dzieci w wycieczce u wychowawczyń grup.