MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 18 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE

 fotorelacja: https://goo.gl/photos/m8kuvVnA8rL5MHqFA

            Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie wzięło udział w tegorocznych obchodach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. W przedszkolu na ulicy Westerplatte działa pięć oddziałów integracyjnych, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z rówieśnikami. Przy przedszkolu działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, który obejmuje swoją terapią 82 dzieci. W tym roku dzieci wraz z rodzicami i personelem placówki uczestniczyły 09.05 w Dniu Otwartym Przedszkola. Dzieci zaprezentowały barwne  i pełne humoru przedstawienia. Placówkę odwiedziła pani Katarzyna Chrobak, instruktorka dogoterapii z „Tarninowego Wzgórza” . Pani Kasia przybyła z Iskrą,  psem terapeutą, która podbiła serca dzieci. Przedszkolaki dowiedziały się na czym polega praca psa terapeuty i w jaki sposób psy pomagają ludziom. Zajęcia z udziałem Iskry pomogły utwierdzić dzieci w przekonaniu, że warto pomagać. W tym dniu również rodzice mieli możliwość  przeprowadzenia konsultacji ze specjalistami oraz zapoznania się z ofertą placówki. Dzieci zostały zaproszone przez przedszkolaków do wspólnej zabawy. W czwartek  11.05 odbyło się spotkanie z grupą dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie. W tym dniu przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach pt. „Świat widziany oczami dziecka niepełnosprawnego”. Dzieci poprzez zabawę mogły wczuć się w rolę osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub ruchowo, niewidomej czy niesłyszącej. W programie znalazła się również prezentacja na temat widzenia przestrzennego przygotowana dla starszych przedszkolaków przez panią Jolę Albin ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Tarnowie. Pani Jola pomaga niewidomym dzieciom nauczyć się samodzielnego poruszania w terenie. Nauczanie orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się jest niezbędne do pełnego rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku, do ich samodzielnego, świadomego i dającego satysfakcję życia. W piątek przedszkolaki spotkały się z grupą dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowie. Spotkanie uświetnił występ Zespołu Smyczkowego z Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie pod kierunkiem pani. Dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ćwiczenia pomagają dzieciom w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz wspomagają ich rozwój psychoruchowy. Na zaproszone dzieci czekały upominki i słodki poczęstunek.