Serdecznie zapraszamy dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz ich rodziców na Dzień Otwarty Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie 9 maja w godz. 9.00 – 11.00.

W programie znajdą się:

- występy dzieci z naszego przedszkola,

- zajęcia dogoterapii czyli spotkanie z psem,

- zapoznanie z ofertą placówki, konsultacje ze specjalistami,

- zabawy muzyczno – ruchowe w grupach przedszkolnych.