Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem nadziei i niech przyniosą Państwu wiele szczęścia i radości, tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.

życzą Dyrekcja i Personel Przedszkola nr 18.

Do życzeń dołączamy serdeczne podziękowania dla wszystkich dzieci i Rodziców za pomoc w przygotowaniu "Pasji".
Dziękujemy szczególnie Pani Ninie Zdeb za uszycie strojów, Panu Kazimierzowi Balasa za pomoc w przygotowaniu dekoracji, Pani Ewie Nowak - Ryszkiewicz za wykonanie wizerunku Pana Jezusa oraz Paniom Ewie Kozik, Małgorzacie Bulanda, Beacie Kapusta i Stanisławie Bojdo za bezinteresowną pomoc i ogromne zaangażowanie w przygotowanie występu.Z wyrazami szacunku Edyta Zaręba, Beata Błyskal, Magdalena Drozdowska.